Smo glavni dobavitelj sadja in zelenjave v različnih franšiznih trgovinah in prodajalnah sadja in zelenjave po Sloveniji.